Verduurzamen

Verduurzaming Kantorenpark Rijnsweerd

In 2013 hebben de georganiseerde ondernemers en vastgoedeigenaren van kantorenpark Rijnsweerd met de gemeente Utrecht een convenant ondertekend, waarin zij de ambitie onderschrijven dat in 2020 alle gebouwen minimaal energielabel C hebben en dat een CO2-emissiereductie van 30% wordt gerealiseerd.

Sindsdien zijn veel gebouwen gerenoveerd en in energieprestatie verbeterd. Daarnaast is onderzocht of een collectieve WKO voor kantorenpark Rijnsweerd haalbaar is, evenals alternatieven om het huidige stadsverwarmingsnet te verduurzamen. Via het consortium 'GOUD' (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam), waar kantorenpark Rijnsweerd onderdeel van uitmaakte, is onderzocht of Ultra Diepe Geothermie (UDG) mogelijkheden zou bieden om gebouwen in dit gebied te voorzien van duurzame energie. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar, omdat de grond in Utrecht Oost niet geschikt is voor Ultra Diepe Geothermie. Momenteel wordt in het gebied van Utrecht Science Park en Rijnsweerd opnieuw gekeken naar eventuele mogelijkheden van WKO en diepe geothermie.