Parkmanagement

Parkmanagement

Uitvoeringstaken, zoals (groen)onderhoud en beheer, handhaving van het parkeerbeleid en een goede infrastructuur van het kantorenpark, liggen grotendeels bij de gemeente Utrecht. Het parkmanagement ligt bij het bestuur van de SKR en de parkcoördinator. De parkcoördinator van kantorenpark Rijnsweerd houdt in de gaten of deze zaken in orde zijn. Daarnaast is de parkcoo╠łrdinator het centrale aanspreekpunt voor kantooreigenaren en -gebruikers: deze informeert hen over lopende zaken, ondersteunt de SKR en helpt bij het oplossen van knelpunten op het kantorenpark.

Aspecten die onder het parkmanagement vallen, zijn onder andere:

 1. Collectieve belangenbehartiging van op het kantorenpark gevestigde bedrijven (leden).
 2. Behoud van een representatieve uitstraling van het kantorenpark door monitoring van (het onderhoud van):
  • het openbare gebied en het openbaar groen;
  • de infrastructuur (kwaliteit van wegdek, fietspaden en trottoirs, bewegwijzering en openbare verlichting);
  • de veiligheid op het kantorenpark.
 3. Het optimaliseren van de mobiliteit en bereikbaarheid van het gehele gebied (verkeersstromen en parkeermogelijkheden).
 4. Communicatie en afstemming met alle betrokken partijen zoals:
  • huurders en vastgoedeigenaren/-beheerders;
  • provincie en gemeente Utrecht;
  • overige relevante (externe) partijen.