Rijns­weerd in Beweging

Bewegen is gezond. Bewegen maakt je hoofd leeg en geeft je meer energie. Als je regelmatig beweegt, ben je alerter, productiever en stressbestendiger, en neemt je jobtevredenheid toe. Ook bouw je aan de werksfeer, de teamspirit en het imago van de onderneming. Meer bewegen op het werk kan ook het absenteïsme verminderen. Kortom, meer bewegen heeft vele voordelen voor een ieders gezonde levens stijl.
Daarom heeft kantorenpark Rijnsweerd Petra Pluimers aangesteld als beweeg coördinator.

LEES VERDER »

Duurzaam en groen

 

De Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) en de gemeente Utrecht hebben in een verduurzamingsconvenant concrete stappen vastgelegd op weg naar:

 • minimalisering van het energiegebruik van de gebouwen;
 • verduurzaming van de energievraag;
 • schone opwekking van de restvraag door het stadsverwarmingsnet te verduurzamen.

In 2023 moeten alle panden minimaal energielabel C hebben. Het doel van de SKR is een duurzaam en aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Daarbij horen: lagere energielasten, een substantieel lagere CO2-uitstoot, duurzame mobiliteit en milieubewust ondernemerschap. Dat leidt tot comfortabele werkomstandigheden en stabiele vastgoedwaarden. De SKR streeft naar een BREEAM-NL certificaat voor het kantorenpark.

KANTORENPARK Rijnsweerd

Kantorenpark Rijnsweerd te Utrecht is een gebied van ongeveer 43 hectare groot. De gebouwen variëren in bouwjaar van 1974 tot 2007 en in hoogte van 4 tot 20 verdiepingen hoog. Binnen een strak stedenbouwkundig plan werden strenge eisen gesteld aan de architectuur.

Het resultaat is een samenhangende kantorenwijk met wisselende architectonische kwaliteiten. Centraal ligt de gemeenschappelijke buitenruimte waaraan veel aandacht is besteed. Organisaties die op deze locatie zijn gevestigd, zijn naast de Provincie Utrecht voornamelijk dienstverlenende bedrijven als ASR, PwC, EY, ROM en NZA.

Lees meer »

Veilig en representatief

Camerabeveiliging en surveillance

De collectieve camerabeveiliging en incidentgestuurde surveillance van het kantorenpark worden sinds 2012 gefinancierd met gelden uit Ondernemersfonds Utrecht, die via een 'trekkingsrecht' o.a. beschikbaar gesteld worden voor dit gebied. Aan het fonds dragen vastgoedeigenaren en huurders naar rato bij, gebaseerd op hun zakelijke WOZ-beschikking.

Drie- tot viermaal per jaar wordt het overleg 'Veilig Ondernemen Kantorenpark Rijnsweerd' gehouden met daarin vertegenwoordigers van gevestigde ondernemingen, gemeente, politie en brandweer.

De Ondernemerskring Rijnsweerd en de parkcoördinator zijn hierbij nauw betrokken. De overleggen hebben o.a. geresulteerd in collectieve gladheidbestrijding op het terrein, een BHV-meterkastkaart, betere parkeerhandhaving en regelmatige verlichtingscontrole door de collectieve beveiliger van het kantorenpark. Het terrein heeft het laagste inbraakcijfer van alle Utrechtse bedrijventerreinen.

“Onze basisdoelstellingen voor het kantorenpark Rijnsweerd zijn ‘schoon, heel en veilig’, waarbij veiligheid cruciaal is voor alle mensen die op het park werken, bewegen (lopen, fietsen en rijden) en inmiddels ook wonen. De camerabeveiliging helpt ons om deze veiligheid te bewaken en de incidenten en onveilige situaties tot een minimum te beperken.”

Richard Kraan, PwC 

Gunstig gelegen

Bereikbaarheid
Kantorenpark Rijnsweerd ligt direct aan de A28 (Utrecht-Amersfoort-Zwolle), dichtbij het centrum van Utrecht en vlakbij de A27 (Almere-Breda). Er zijn snelle verbindingen met openbaar stads- en streekvervoer vanaf Utrecht CS en omstreken.

Nabijheid Utrecht Science Park De Uithof
In het aangrenzende Utrecht Science Park zijn onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en klinische zorg gebundeld. Kantorenpark Rijnsweerd, met zijn vele ondersteunende diensten, kan hiervoor als ‘kantoortuin’ functioneren en huisvesting bieden aan startups. De SKR onderhoudt daarom goede contacten met dit gebied.

Horeca, winkels en parken
Levendige horecagelegenheden zijn zowel op het kantorenpark te vinden (Bar Beton, Brasserie the Grid) als in de directe nabijheid: in en rondom het Wilhelminapark en in Utrecht Oost, waar ook winkelgebied Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat ligt. Kantorenpark Rijnsweerd grenst bovendien direct aan Natuurpark Bloeyendael met een recreatiegebied. 

Goed georganiseerd

Goede bereikbaarheid, goede voorzieningen, duurzaamheid, veiligheid en een aantrekkelijke, representatieve werkomgeving (o.a. door herbestemming van leegstand en goed (groen)onderhoud) staan centraal voor alle huurders en eigenaren op kantorenpark Rijnsweerd. Sinds 2004 behartigt de Stichting Kantorenpark Rijnsweerd deze gedeelde belangen van eigenaren en gebruikers van de kantoorpanden op het terrein.

In het bestuur van de SKR zitten vertegenwoordigers van zowel de vereniging van eigenaren (VVE) als de huurders/-gebruikers verenigd in de Ondernemerskring Rijnsweerd (OKR). De contacten met gemeente en provincie Utrecht zijn goed. De hoge organisatiegraad op kantorenpark Rijnsweerd werpt al jaren zijn vruchten af. 

Uitstekend beheerd

Uitvoeringstaken, zoals (groen)onderhoud en beheer, handhaving van het parkeerbeleid en een goede infrastructuur van het kantorenpark, liggen grotendeels bij de gemeente Utrecht. Het parkmanagement ligt bij het bestuur van de SKR en de parkcoördinator. De parkcoördinator van kantorenpark Rijnsweerd houdt in de gaten of deze zaken in orde zijn. Daarnaast is de parkcoördinator het centrale aanspreekpunt voor kantooreigenaren en -gebruikers: deze informeert hen over lopende zaken, ondersteunt de SKR en helpt bij het oplossen van knelpunten op het kantorenpark.

Aspecten die onder het parkmanagement vallen, zijn onder andere:

 1. Collectieve belangenbehartiging van op het kantorenpark gevestigde bedrijven (leden).
 2. Behoud van een representatieve uitstraling van het kantorenpark door monitoring van (het onderhoud van):
  • het openbare gebied en het openbaar groen;
  • de infrastructuur (kwaliteit van wegdek, fietspaden en trottoirs, bewegwijzering en openbare verlichting);
  • de veiligheid op het kantorenpark.
 3. Het optimaliseren van de mobiliteit en bereikbaarheid van het gehele gebied (verkeersstromen en parkeermogelijkheden).
 4. Communicatie en afstemming met alle betrokken partijen zoals:
  • huurders en vastgoedeigenaren/-beheerders;
  • provincie en gemeente Utrecht;
  • overige relevante (externe) partijen.